Semnătura Digitală – acces sigur la serviciile publice. Beneficii și provocări

La 23 ianuarie, ne-am întâlnit cu colegi de la instituțiile care beneficiază, reglementează și prestează servicii de Semnătură Digitală precum și cu reprezentanți ai Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru. Am discutat despre cum putem eficientiza acest instrument și impedimentele care limitează utilizarea pe scară largă a Semnăturii Digitale de către cetățeni, business și autorități publice.

În cadrul discuțiilor am constatat că în Republica Moldova Semnătura Digitală este valabilă doar un an ( în timp ce în țările UE acest tremen este de 3-5 ani), modalitățile și instrumentele variate de aplicare a semnăturii digitale crează confunzii, iar numărul limitat de servicii publice ce poate fi accesat cu ajutorul ei o face neatractivă

Prestatorii de servicii publice care pot fi accesate cu ajutorul Semnăturii Digitale au cerut reducerea prețului pentru mijloacele de semnătură digitală. Aceștia au făcut referință la nemulțumirile contribuabililor dar și la practica țărilor membre ale Uniunii Europene.

La ședință, am punctat acțiunile necesare pentru asigurarea rezolvării durabile a problemelor ce țin de Semnătura Digitală printre care: extinderea perioadei de valabilitate a semnăturii digitale până la 5 ani, reducerea costurilor mijloacelor pentru semnare, asigurarea interoperabilității mijloacelor de semnare, integrarea serviciilor publice electronice cu serviciul MPass si MSign, pentru a oferi cetățenilor posibilitatea de accesa serviciile publice indiferent de ce mijloc de semnătura digitală posedă și utilizează.

Conștientizăm că fără infrastructuri precum Semnătură Digitală, accesibile și comode, nu putem avansa în implementarea serviciilor de calitate atât de necesară astăzi cetățenilor și mediului de afaceri. Totodată, nu ne va fi ușor să realizăm obiectivul de digitizare a tuturor serviciilor publice care pot fi oferite electronic până în 2020.

Pentru a obține rezultatele dorite de e-Guvernare, Executivul urmează să identifice modalități prin care să asigure disponibilitatea Semnăturii Digitale în condiții foarte accesibile pentru cetățeni, mediul de afaceri și autorități publice. De asemenea, Guvernul trebuie să avanseze în procesul de digitizare a serviciilor publice și integrarea acestora cu Semnatura Digitală pentru a asigura interacțiune și tranzacții securizate prin internet.

 

Iurie Turcanu, Coordonator Tehnologic Sef, Director Executiv Adjunct, Centrul de Guvernare Electronica.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: