Bibliotecile Novateca – punct alternativ de accesare a serviciilor guvernamentale

Când auzim termenul de ”Ambasador”, gândul ne duce la un diplomat care are o misiune specială. În cazul e-Ambadorilor ei sunt acreditați de către Centrul de Guvernare Electronică să promoveze și să asiste cetățenii în accesarea serviciilor electronice. Ca urmare a instruirilor oferite de experții Centrului, e-Ambasadorii sunt cerificați pentru această misiune. E-Ambasador poate deveni orice persoană care dorește să spijine cetățenii să acceseze serviciile guvernamentale, într-un mod mai simplu și accesibil. Ca urmare a parteneriatului cu Programul Novateca, la inițiativa e-Ambasadori s-au alaturat și bibliotecarii.

Din 2016, de când s-a lansat inițiativa e-Ambasadori în rândul bibliotecarilor, 14 mii de cetățeni au venit la bibliotecă pentru a accesa serviciile electronice, fiind ghidați și consultați de bibliotecarii e-Ambasadori. Astfel, bibliotecile locale în care activează e-Ambasadorii au devenit un punct alternativ de accesare a e-serviciilor, unde localnicii se pot adresa pentru a obține suport sau răspuns la întrebări despre serviciile electronice.

În prezent, rețeaua e-Ambasadorilor acoperă fiecare raion din țară și include 43 de e-Ambasadori naționali și alți 1220 de bibliotecari locali pregătiți să ajute membrii comunităților să acceseze serviciile electronice și care fac schimb de experiență cu alți bibliotecari din întreaga țară.

Cu o experiență de 32 de ani în calitate de bibliotecar, pasionată de noile tehnologii, la 53 de ani ai săi, Natalia Ghimpu este cel mai activ e-Ambasador în rândul bibliotecarilor din Moldova. A îndrăgit profesia de bibliotecar încă din copilărie, în clasa a 5-a înscriindu-se în sfatul bibliotecii școlare din satul Zaim, Căușeni, localitate unde a copilărit Alexe Mateevici.

În 2016, când Programul Novateca și Centrul de Guvernare Electronică au lansat această inițiativă, Natalia a fost atrasă, din start, de titlu de „e-Ambasador”.  Un titlu pe cât de interesant, pe atât de incintant, a recunoscut ea.

”După prima instruire am înțeles rolul nou al bibliotecarilor. Dacă înainte eram văzuți ca persoane care oferă  doar cărți spre lectură, odată cu ințiativa e-Ambasador, biliotecarilor li se oferă mai multă importanță, prin faptul că ei vin în ajutorul vizitatorilor bibliotecilor să cunoască și să acceseze e-servicii”, a afirmat e-Ambasadorul.

Alături de Natalia Ghimpu alți 43 de bibliotecari e-Ambasadori, instruți de Centrul de Guvernare Electronică şi-au concentrat eforturile pe inițierea membrilor comunităților în utilizarea serviciilor publice electronice și oferirea asistenței necesare tuturor categoriilor de utilizatori prin lansarea serviciului „e-Guvernare” la bibliotecă.

Titlul de e-Ambasador și certificatele de acreditare a bibliotecilor publice îi mandatează să instruiască cetățenii, alți bibliotecari, reprezentanți ai administrației publice locale și ai mediului de afaceri în utilizarea serviciile publice electronice. Din 2016 până în luna mai 2018, 3900 de cetățeni au fost instruiți și alți 5503 au fost consultați în accesarea e-serviciilor, iar 570 de reprezentanți ai autorităților publice locale și 158 oameni de afaceri au învățat la bibliotecă să acceseze serviciile publice electronice.

Eroina noastră activează la moment la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, reușind să ajute personal peste 1014 utilizatori să beneficieze de acest serviciu, inclusiv liceeni, studenți, bibliotecari, educatori, profesori.

”Statutul de e-Ambasador înseamnă un pas important în cariera mea de bibliotecar, este unul foarte impunător, de care sunt mândră și care, totodată, cere o responsabilitate enormă”, a declarat dna Ghimpu.

Bibliotecile – un canal cheie în prestarea asistată a e-serviciilor la nivel local

Rețeaua bibliotecilor Novateca  reprezentă un canal cheie în prestarea asistată a cetățenilor privind accesul la serviciile publice electronice la nivel local. Infrastructura, dotarea bibliotecilor cu echipament tehnic, serviciile prestate, profilul de utilizator, precum și parteneriatele dezvoltate cu reprezentații autorităților publice locale și alte instituții comunitare, contribuie la perceperea bibliotecilor ca puncte de acces importante pentru a facilita interacțiunea cu cetățenii în contextul dezvoltării și implementării conceptului de Centru Universal de Prestare a Serviciilor.

În martie curent Programul Novateca a lansat o campanie națională de promovare a serviciilor electronice la bibliotecă prin organizarea unor instruiri de la egal la egal susținute de e-Ambasadorii care au participat la trainingurile susținute de experții Centrului de Guvernare Electronică pe parcursul acestei inițiative.

Înarmați cu aptitudini, cunoștințe practice și semnături electronice emise de către Centrul de Guvernare Electronică în comun cu Centrul de Telecomunicații Speciale, e-Ambasadorii din regiunea de Nord, Centru si Sud au organizat două tipuri de instruiri pentru bibliotecarii din sate: servicii electronice pentru cetățeni și e-servicii pentru business. În fiecare raion au fost selectați cei mai activi bibliotecari pentru a presta servicii electronice în comunitățile rurale, începând cu primarii, asistenții sociali, persoanele social vulnerabile. Pe parcursul campaniei, autoritățile publice locale s-au arătat deschise și interesate de prestarea acestui tip de servicii la biblioteca din sat. Acest lucru se datorează și faptului că mulți dintre ei au urmat cursul de e-Guvernare la Academia de Administrare Publică.

Timp de trei luni (martie, aprilie și mai 2018) cei 43 bibliotecari e-Ambasadori din 30 centre raionale au organizat instruiri locale pentru bibliotecarii din sate. În raioanele din regiunea de Nord au fost instruți peste 100 de bibliotecari, în Centru – 80 de persoane și în partea de Sud, inclusiv în Găguzia numărul lor a ajuns la 70. Astfel, în doar trei luni, rețeaua bibliotecarilor e-Ambasadori s-a extins cu alți 250 de e-Ambasadori locali, ceea ce are un impact sporit în promovarea serviciilor publice electronice în mediul rural.

e-Ambasador = excelență și notorietate

De cele mai dese ori, termenul „e-Ambasador” se asociază cu excelență și notorietate. Studiile realizate de Centrul de Guvernare Electronică arată că cetățenii se simt mai comfortabil când accesează serviciile electronice la bibliotecă.

Pentru Natalia Ghimpu rolul de e-Ambasador se asociază cu entuziasm și dorinta de a ajuta pe altii.  Chiar dacă munca de e-Ambasador este una voluntară și nu este remunerată, Natalia este convisă că aceasta îi aduce alte beneficii, mult mai prețioase.

”Atunci când oamenii mă întreabă de ce fac asta, eu le raspund ca fac un bine oamenilor, cu speranța că atunci când voi avea nevoie, voi întâlni omul potrivit, la momentul potrivit. Cred cu desevârșire că orice bine făcut este apreciat acolo sus”,  ne-a destăinuit ea cu bucurie în ochi.

Pe viitor, Natalia Ghimpu își dorește ca bibliotecarul să devină cea mai populară persoană în rândul funcționarilor publici din localitățidin cadrul Administraţiei Publice Locale, pentru ca Autoritățile Publice Locale să conștientizeze importanța bibliotecilor, serviciilor prestate de noi, modalitatea în care aducem informația la cetățeni. Datorită gestionării corecte a instrumentelor IT,  inovațiilor în biblioteci, vom contribui pe termen lung la combaterea corupției, iar bibliotecile vor deveni Centre de informații guvernamentale pentru comunități.

Pentru a urmări activitatea bibliotecarilor e-Ambasadori în Moldova puteți accesa două grupuri pe Facebook: „eAmbasadori naţionali” şi „Bibliotecile Publice şi eGuvernarea în Republica Moldova” unde toţi bibliotecarii/eAmbasadori distribuie materiale informative de la traning-uri pentru facilitatrea unui dialog deschis și schimb de experiență în prestarea e-serviciilor.

Ne vedem la bibliotecă!

Autori:

Natalia Ghimpu, e-Amabsador, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Natalia Moghilda, Coordonator pe comunicare, Agenția de Guvernare Electronică

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: